Dejte s námi informacím smysl

Daruj správně

Můžete nás podpořit zasláním dárcovské SMS ve tvaru
DMS IP na telefonní číslo 87 777.

Cena DMS je 30 Kč,
o.s. InternetPoradna.cz obdrží 28,50 Kč.


Můžete přispívat také pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru
DMS ROK IP na číslo 87 777 a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč.

Více na www.darcovskasms.cz.
Službu DMS provozuje Fórum dárců.

 

Provoz Olomoucké linky důvěry zajišťuje průměrně 13 pracovníků různých profesí, psychologové, pedagogové, sociální pracovníci a další odborníci se speciálním vzděláním. Před započetím práce na lince důvěry absolvovali akreditovaný kurz Telefonické krizové intervence. Pro pracovníky linky důvěry se pravidelně konají supervize, intervize a různé kurzy, které pomáhají pracovníkům a zkvalitňují poskytovanou službu. Pracovník linky důvěry je seznámen a vázán Etickým kodexem pracovníků linek důvěry.

Fotogalerie

Řekněte o nás ostatním