Přejít na hlavní obsah
"Dobrá rada nad zlato…"
 

Přihlášení

Подробнее на сайте: http://dohodok.ruhttp://kupil-jilie.ruhttp://grand-finance.ruhttp://leadnews.ruhttp://choose-house.ru http://my-houseroom.ru http://repair-dwelling.ruhttp://body-treatment.ruhttp://maintain-health.ruhttp://health-treatment.ru
http://java-code.ru http://buy-immobility.ru http://my-immobility.ruhttp://tryjoomla.netGo to top of page http://joomspider.com

Etický kodex (EK) redaktora InternetPoradny.cz (IP)

1. Tento etický kodex se vztahuje na poskytování informačních a poradenských služeb na www.iporadna.cz redaktorem IP. Nedílným doplňkem EK je popis služby a právní ujednání mezi provozovatelem IP a veřejností.

2. Redaktorem IP je každý odborník, s nímž vedení IP sjednalo smlouvu o spolupráci při poskytování poradenství a který má díky tomu přístupová práva na www stránky InternetPoradny.cz

3. Redaktor IP poskytuje své služby dobrovolně a bezplatně.

4. Identita redaktora IP je veřejná. Redaktor IP odpovídá pod svým jménem a na www stránkách IP o sobě uvádí aktuální a pravdivé údaje.

5. Redaktor IP má zároveň s provozovatelem IP spoluodpovědnost za dodržení stanoveného limitu zodpovězení dotazu a zohledňuje i jeho naléhavost. V případě naléhavého a akutního dotazu odpovídá neprodleně nebo obratem sdělí provozovateli IP, že na dotaz nebude odpovídat.

6. Redaktor má odpovědnost za správnost a odbornost vlastní odpovědi. Při poskytování poradenství bere v potaz specifika této formy kontaktu s klientem. Redaktor IP se zajímá o problematiku internetového poradenství, v rámci svých možností se v této oblasti vzdělává (semináře, supervize atp.) a spolupracuje s provozovatelem IP na zvyšování kvality poradenství.

7. Spoluodpovědnost za kvalitu poradenství spočívá též v intervizní činnosti redaktora. Pokud redaktor zjistí, že jiný redaktor z oblasti jeho odbornosti nereagoval na všechny otázky v dotazu nebo neodpověděl úplně správně, doplní vhodně jeho odpověď svojí odpovědí, nebo na tuto skutečnost příslušného redaktora upozorní, případně o této skutečnosti informuje provozovatele IP. Tuto intervizní funkci vykonává redaktor v duchu vzájemné tolerance a kolegiality, s respektem k možnostem odlišných názorů a přístupů k zodpovídání dotazů, s primárním ohledem na zájmy klienta.

8. Redaktor odpovídá podle svého nejlepšího vědomí a svědomí v zájmu tazatele, a uplatňuje princip rovnosti ve vztahu k jeho etnické příslušnosti, pohlaví, sexuální orientaci, zdravotnímu stavu, politickému přesvědčení, názorovému a náboženskému vyznání či pracovnímu a společenskému postavení.

9. Redaktor IP nesmí využívat kontakt s uživatelem služby k realizaci svých osobních (pracovních, obchodních, sexuálních, emocionálních, náboženských a jiných) zájmů a potřeb.

10. Pokud je to v zájmu tazatele může na sebe redaktor IP v rámci odpovědi nabídnout přímý kontakt mimo www stránky IP (email, telefon, osobní konzultace, zpětná vazba atp.). Pokud tazatel přistoupí na přímou formu kontaktu, ztrácí ve vztahu k redaktorovi IP anonymitu a přestává být uživatelem služby IP. Odpovědnost za takto navázaný vztah je od této chvíle již jen na příslušném redaktorovi IP a tazateli.

Schváleno správní radou o.s. InternetPoradna, v Olomouci dne 19. prosince 2008

Řekněte o nás ostatním

Fotogalerie