"S námi můžete začít znovu"
 

Dejte s námi informacím smysl

Daruj správně

Můžete nás podpořit zasláním dárcovské SMS ve tvaru
DMS IP na telefonní číslo 87 777.

Cena DMS je 30 Kč,
o.s. InternetPoradna.cz obdrží 28,50 Kč.


Můžete přispívat také pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru
DMS ROK IP na číslo 87 777 a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč.

Více na www.darcovskasms.cz.
Službu DMS provozuje Fórum dárců.

 

Vážení uživatelé,

v měsíci září proběhlo mnoho změn a proto jsme se rozhodli spustit pravidelné podpůrné aktivity až od října.

Aktivity jsou určeny pro uživatele služby Restart a v měsíci říjnu budou probíhat takto:

 

 3. 10. 2016  Relaxace (16:00 hodin)

4. - 6. 10. 2016 Oslava výročí "Přes překážky"

více zde: https://www.facebook.com/presprekazkyOlomouc/


10. 10. 2016  Relaxace (16:00 hodin)

12. 10. 2016 Workshop - vedený slečnou Kateřinou Vilémovou (téma bude upřesněno)

Prosíme, abyste se v případě zájmu hlásili předem na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  nebo na tel. číslo: 736 447 248 (formou SMS nebo telefonicky).


17. 10. 2016  Relaxace (16:00 hodin)

18. 10. 2016 Muzikoterapie ( 13:00 hod ) - vedené Bc. Petrou Dědičovou


24. 10. 2016  Relaxace (16:00 hodin)


 31. 10. 2016  Relaxace (16:00 hodin)

 

  

 

1. září jsme pro vás otevřeli nový běh vzdělávacích kurzů. Kurzy ve službě Restart probíhají vždy půl roku, 1x do týdne. Výstupem z kurzu jsou certifikáty, pro jejichž získání je nutné splnit několik podmínek: docházka, průběžné testy a úspěšně zvládnout závěrečný test na 80 %. V případě vašeho zájmu o kurz je možné se ještě přihlásit a to do 30. 9. 2016 svému konzultantovi, e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , nebo telefonicky: 736 447 248.

Informace o otevřených kurzech:

Kurz komunikačních dovedností - lektor: Mgr. Petr Hlušička

(verbální a neverbální komunikace, aktivní naslouchání, zásady asertivity, poskytování zpětné vazby, řešení konfliktů)

Každé pondělí od 14:30 hod.

 

Anglický jazyk pro začátečníky 2 - lektorka: Mgr. Bc. Miroslava Šaldová

(přítomný čas průběhový, stupňování přídavných jmen, modální slovesa, budoucí čas, osobní zájmena v předmětu, minulý čas prostý)

Každý čtvrtek od 13:00 hod.

 

Otevřená PC učebna

(pro ty, kteří chtějí dopilovat své dovednosti v obsluze počítače a nemají kde trénovat)

Každé úterý od 9:00 a každý čtvrtek od 13:00 hod.

 

Vážení uživatelé služby Restart, od září 2016 Vám opět nabízíme nové běhy vzdělávacích kurzů. !!! Zájemci o uvedené kurzy se mohou přihlásit do neděle 28. 8. Termín kurzu bude následně sdělen po domluvě s jeho účastníky a lektorem. Vybírat si můžete z následující nabídky:

 •  Anglický jazyk pro začátečníky 1

(výslovnost, abeceda, sloveso být, mít, členy, množné číslo podstatných jmen, přivlastňovací zájmena, přítomný čas prostý, představování se, rodina)

Časová dotace: 1x týdně 1,5 hod.

 •  Anglický jazyk pro začátečníky 2

(přítomný čas průběhový, stupňování přídavných jmen, modální slovesa, budoucí čas, osobní zájmena v předmětu, minulý čas prostý)

Časová dotace: 1x týdně 1,5 hod.

 •  Německý jazyk pro začátečníky

(výslovnost, sloveso být, mít, časování sloves v přítomném čase, členy, přivlastňovací zájmena, skloňování podstatných a přídavných jmen, představování se, rodina, vyjádření času)

Časová dotace: 1x týdně 1,5 hod.

 •  Základy obsluhy osobního počítače

(zapnutí/vypnutí PC, základní pojmy výpočetní techniky, tlačítko Start, tvorba složky, stromová struktura, práce s internetem – vyhledávání informací, mapy, jízdní řády, internetové slovníky, práce s e-mailem, základní obsluha textového programu Word)

Časová dotace: 1x týdně 2,5 hod.

 • Obsluha osobního počítače

(pokročilá práce ve Wordu, program PowerPoint, Excel…)

Časová dotace: 1x týdně 2,5 hod. 

 • Job klub

(jak sepsat životopis a motivační dopis, kde hledat práci, oslovování zaměstnavatele, příprava na přijímací pohovor, trénink přijímacího pohovoru)

Časová dotace: 1x týdně 1,5 hod. 

 • Kurz komunikačních dovedností

(verbální a neverbální komunikace, aktivní naslouchání, zásady asertivity, poskytování zpětné vazby, řešení konfliktů)

Časová dotace: 1x týdně 1,5 hod. 

 • Kurz českého jazyka

(psaní velkých a malých písmen, y/i, s/z, čárek ve větách, zásady stylistiky)

Časová dotace: 1x týdně 1,5 hod. 

 • Kurz trénink paměti

(možnosti tréninku paměti, cvičení na trénink paměti)

Časová dotace: 1 x týdně 1 hod. Rozsah kurzu 2 měsíce

Vážení uživatelé služby, 

na léto pro Vás chystáme nově intenzivní kurzy. Běžně míváme vzdělávací kurzy přes rok, které trvají 5 měsíců. Přes léto Vám nabízíme možnost absolvovat kurzy s častější docházkou. Podmínkou pro absolvování kurzu je být uživatelem služby Restart.

Vážení uživatelé, a přátelé služby Restart,

s týmem jsme se rozhodli, že úterní aktivity a pondělní Relaxace chceme otevřít nejen pro uživatele, ale i pro bývalé uživatele a obecně pro lidi, kteří se potýkají s nějakým zdravotním znevýhodněním. Úterní aktivity probíhají vždy od 13:00 hodin. V případě změny Vás budeme včas informovat.

Ergoterapie probíhá vždy v pondělí, od 13:00 hodin, a jsou určeny pouze pro uživatele služby Restart.

Ostatní podpůrné aktivity budou probíhat každé úterý od 13:00 hodin, relaxace každé pondělí od 15:00 hodin.

6. 6. 2016 - Ergoterapie (13:00 hodin), Relaxace (15:00 hodin)

7. 6. 2016 ARTETERAPIE - vedené Bc. Michalem Sirkou, DiS. 


13. 6. 2016 Ergoterapie (13:00 hodin), Relaxace (15:00 hodin)

14. 6. 2016 PODPŮRNÁ SKUPINA 

 • Podpůrná skupina je otevřeným a bezpečným prostorem pro všechny, kteří se chtějí navzájem sdílet. Setkání mají terapeutický záměr, a jsou vždy provázány různými tématy. Více informací naleznete na nástěnce či zde. Informovat se můžete také u pracovníků Restart. Setkání začíná ve 13:00 hodin, a vede jej psycholog, Mgr. Petr Hlušička

20. 6. 2016 Ergoterapie (13:00 hodin), Relaxace (15:00 hodin)

21. 6. 2016 Workshop - Manipulace a jak s ní pracovat - vedené slečnou Kateřinou Vilémovou

Prosíme, abyste se v případě zájmu hlásili předem na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  nebo na tel. číslo: 736 447 248 (formou SMS nebo telefonicky).


27. 6. 2016 Ergoterapie (13:00 hodin), Relaxace (15:00 hodin)

28. 6. 2016 DRAMATERAPIE - vedené Mgr. Petrem Hlušičkou a Mgr. Bc. Miroslavou Gregorovou

 • Dramaterapie je terapeutická technika, ve které si vyzkoušíte různé role v situacích, ve kterých jste se v životě ocitli nebo můžete ocitnout. Naučíte se tak, jak v nich přiměřeně reagovat, nalézat na ně řešení nebo k němu přispět.

Řekněte o nás ostatním

Fotogalerie