"S námi můžete začít znovu"
 

Dejte s námi informacím smysl

Daruj správně

Můžete nás podpořit zasláním dárcovské SMS ve tvaru
DMS IP na telefonní číslo 87 777.

Cena DMS je 30 Kč,
o.s. InternetPoradna.cz obdrží 28,50 Kč.


Můžete přispívat také pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru
DMS ROK IP na číslo 87 777 a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč.

Více na www.darcovskasms.cz.
Službu DMS provozuje Fórum dárců.

 

Подробнее на сайте: http://my-immobility.ruhttp://dohodok.ruhttp://health-treatment.ruhttp://my-houseroom.ru http://choose-house.ruhttp://tryjoomla.net http://maintain-health.ruhttp://body-treatment.ruhttp://joomspider.com
http://buy-immobility.ru http://grand-finance.ru
http://java-code.ruhttp://leadnews.ruhttp://kupil-jilie.ru http://repair-dwelling.ru

Osoby se zdravotním postižením

 • osoby s tělesným postižením,
 • osoby s duševním onemocněním,
 • osoby s chronickým onemocněním,
 • osoby s kombinovaným postižením dle výše uvedených skupin,

za předpokladu, že jsou schopny se podílet na řešení své nepříznivé sociální situace.

Podmínky pro vstup do služby:

 • věk minimálně 18 let,
 • povinnost si, v případě potřeby, zajistit tlumočníka při poskytování služby,
 • zdravotní postižení (dle výše uvedeného)
 • nacházet se v nepříznivé sociální situaci.

Nepříznivou sociální situací rozumíme skutečnost, kdy osoba v důsledku svého zdravotního postižení, potřebuje pomoc a podporu při řešení úkonů či problémů v oblastech:

 • sociálních vztahů (nepochopení ze strany příbuzných, nejistota nebo nedostatek příležitostí v navazování nových vztahů,  vztahové problémy na pracovišti atd.)
 • trávení volného času (nedostatek nebo nadbytek volnočasových aktivit, nerovnoměrné rozložení času mezi různé činnosti, nedostatek odpočinku atd.)
 • bydlení (ztráta bydlení, nevhodné bydlení, nejistota při vedení domácnosti atd.)
 • zaměstnání (ztráta zaměstnání, nevyhovující zaměstnání, potíže s udržením zaměstnání atd.)
 • vzdělávání (nevyhovující nebo nedostatečná kvalifikace atd.)
 • hospodaření s financemi (problémy se splácením dluhů, nepřiměřené výdaje atd.)
 • získání a nakládání s informacemi (nedostatečná znalost, orientace a využití informačních zdrojů – internet, knihovny, registry, úřady, soudy atd.)
 • vyřizování osobních záležitostí (obava z jednání na úřadech, na poště, u lékaře, na policii,
  u soudu atd.)
 • péče o sebe (nejistota při výběru vhodného oblečení a celkové úpravě vzhledu pro různé příležitosti, nezdravý životní styl a návyky atd.)

Základní sociální poradenství je poskytnuto všem osobám bez nutnosti splnit výše uvedené podmínky.

 • Osobám na invalidním vozíku a osobám se zhoršeným pohybovým aparátem můžeme nabídnout pouze terénní formu služby.

Vstup do služby

Služba sociální rehabilitace je poskytována na základě písemné smlouvy - ZDE >>, kterou uzavírá sociální pracovník služby s uživatelem služby. Smlouva je podepisována na dobu maximálně 0,5 roku s možností prodloužení.

Řekněte o nás ostatním

Fotogalerie