"S námi můžete začít znovu"
 

Dejte s námi informacím smysl

Daruj správně

Můžete nás podpořit zasláním dárcovské SMS ve tvaru
DMS IP na telefonní číslo 87 777.

Cena DMS je 30 Kč,
o.s. InternetPoradna.cz obdrží 28,50 Kč.


Můžete přispívat také pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru
DMS ROK IP na číslo 87 777 a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč.

Více na www.darcovskasms.cz.
Službu DMS provozuje Fórum dárců.

 

Подробнее на сайте: http://buy-immobility.ruhttp://kupil-jilie.ru http://dohodok.ruhttp://maintain-health.ru http://my-houseroom.ru http://java-code.ru
http://repair-dwelling.ruhttp://health-treatment.ruhttp://body-treatment.ruhttp://choose-house.ru http://joomspider.comhttp://my-immobility.ru
http://grand-finance.ruhttp://leadnews.ruhttp://tryjoomla.netGo to top of page

Daňové zvýhodnění

Dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a § 35, se daň snižuje:

  • o částku 18 000 Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením
  • o částku 60 000 Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením.

Pokud je výsledkem průměrného ročního přepočteného počtu těchto zaměstnanců podle odstavce 2 tohoto paragrafu desetinné číslo, stanoví se poměrná část z uvedených částek.

Možnost obdržet příspěvky od Úřadu práce

  • finanční příspěvek na společensky účelné pracovní místo
  • finanční příspěvek na chráněné pracovní místo - jedná se o pracovní místo vytvořené zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody s úřadem práce. Chráněné pracovní místo musí být obsazeno po dobu 3 let ode dne sjednaného v dohodě. Příspěvek na vytvoření chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením může činit maximálně osminásobek a pro osobu s těžším zdravotním postižením maximálně dvanáctinásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku. Zřizuje-li zaměstnavatel na základě jedné dohody s Úřadem práce 10 a více chráněných pracovních míst, může příspěvek na vytvoření jednoho chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením činit maximálně desetinásobek a pro osobu s těžším zdravotním postižením maximálně čtrnáctinásobek výše uvedené průměrné mzdy. 
  • finanční příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa - Úřad práce může poskytnout příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů na chráněné pracovní místo. Roční výše příspěvku může činit nejvíce 48 000 Kč. Dohodu je možno uzavřít nejdříve po uplynutí 12 měsíců ode dne obsazení zřízeného chráněného pracovního místa.
  • finanční příspěvek na zapracování - O přípravě k práci prováděné na pracovišti zaměstnavatele [§ 72 odst. 2 písm. a)] uzavírá úřad práce se zaměstnavatelem písemnou dohodu. O přípravě k práci prováděné u právnické nebo fyzické osoby [§ 72 odst. 2 písm. b) a c)] uzavírá úřad práce s touto osobou písemnou dohodu. Náhrada škody náležející v souvislosti s přípravou k práci, která je prováděna podle § 72 odst. 2 písm. b) a c), se řídí občanským zákoníkem.

Dále jsou zaměstnavatelé oprávnění požadovat od úřadu práce informace a poradenství v otázkách spojených se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením, součinnost při vyhrazování pracovních míst zvláště vhodných pro osoby se zdravotním postižením, spolupráci při vytváření vhodných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením, spolupráci při řešení individuálního přizpůsobování pracovních míst a pracovních podmínek pro osoby se zdravotním postižením.

Řekněte o nás ostatním

Fotogalerie