"S námi můžete začít znovu"
 
Подробнее на сайте: http://tryjoomla.net
http://joomspider.com http://dohodok.ruhttp://repair-dwelling.ru
http://kupil-jilie.ru http://health-treatment.ru http://choose-house.ruhttp://leadnews.ruhttp://java-code.ruhttp://my-houseroom.ruhttp://maintain-health.ruhttp://body-treatment.ruhttp://my-immobility.ru http://grand-finance.ru
Go to top of pagehttp://buy-immobility.ru

Co je sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí.

Poslání služby

Posláním služby sociální rehabilitace je podporovat dospělé osoby se zdravotním postižením, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Tyto lidi vedeme k samostatnému a zodpovědnému zvládání běžných životních situací, a to formou ambulantní i terénní.

Cíle služby

Cílem služby je, aby uživatel získal dovednosti k samostatnému a zodpovědnému vyřešení své nepříznivé sociální situace a zvládání běžných životních situací v oblastech:

  • Finanční situace (domácí rozpočet, dluhová situace, zajištění sociálních dávek)
  • Péče o domácnost a své blízké (vaření, úklid, praní)
  • Péče o sebe a své fyzické, duševní či duchovní zdraví (úprava zevnějšku, zvládání stresu, sebevědomí, relaxace, zajištění potřebných kompenzačních pomůcek, zdravý životní styl)
  • Hledání vhodného bydlení (získání dovedností pro nalezení vhodného bydlení)
  • Hledání vhodného zaměstnání (životopis, motivační dopis, nácvik pohovoru, bilanční diagnostika, jednání se zaměstnavatelem)
  • Zlepšení komunikačních dovedností (asertivita, navazování společenských kontaktů)
  • Využívali běžně dostupné služby (např. pošta, banka, knihovna, úřad práce, zdravotnické zařízení…)
  • Řešili občanské záležitosti (zdravotní a sociální pojištění, platnost osobních dokladů atd.)

Pracovníci postupují při práci s uživateli dle Etického kodexu - ZDE >>

Místo a čas poskytování služby

Služba Restart je poskytována ambulantně na adrese Wurmova 7, Olomouc 779 00, nebo terénně do vzdálenosti 20 km od Olomouce, a to v následujících případech:


1. uživatel požaduje poskytnutí činností, které nelze vykonávat v prostorách organizace.

2. uživatel nemůže z objektivních důvodů docházet do organizace -  místo a čas činností, které můžeme poskytnout mimo prostory organizace jsou uvedeny ve formuláři Seznam poskytovaných činností (výčet všech aktivit naleznete - ZDE >>).

Práva a povinnosti

Se svými právy a povinnostmi jsou uživatelé vždy seznámeni při podepisování smlouvy, případně při vstupu na vzdělávací kurzu. Práva a povinnosti, vyplývající z čerpání služby, si mohou uživatelé přečíst na nástěnce v prostorách organizace.

Recenze našich uživatelů:

„Přístup [konzultantky] mi umožnil odložit sluchadlo a měl vliv na celkový můj zdravotní stav.“

„Lépe zvládám dnešní uspěchanou dobu.“

„Lépe vnímám sám sebe.“

„Zlepšil jsem se v komunikaci. Podařilo se mi najít práci. Naučil jsem se mluvit se zaměstnavatelem vhodným způsobem a ve vhodnou dobu o svém zdravotním omezení.“

„Jsem s úrovní služeb pro klienty seniors. věku velmi spokojená a naplňují tyto služby mou bezvýchodnou situaci a pomáhají mi překonat nesnáze v os. životě.“

"To, co umím, jsem se naučil tady."

Pokud využíváte nebo jste v minulosti využili naší službu, a chtěli byste nám sdělit zpětnou vazbu, můžete tak učinit skrze on-line formulář pro Evaluaci služby. Vyplnění formuláře je zcela anonymní.

Historie vzniku služby

Vzniku služby sociální rehabilitace Restart předcházela realizace projektu Teleworking pro Olomouc a Restart – program pro integraci zdravotně znevýhodněných.

Teleworking pro Olomouc byl zaměřen na podporu zaměstnanosti osob se zdravotním znevýhodněním. Cílem projektu bylo získat zkušenosti s takovýmto typem služby a ověřit, zda vzdělávání v práci s počítačem a podpora práce z domova je možnou cestou, jak pomoci lidem se znevýhodněním prosadit se na otevřeném trhu práce.

Od března 2007 do května 2008 byl realizován projekt Restart – program pro integraci zdravotně znevýhodněných, který přímo navazoval na projekt Teleworking pro Olomouc. Hlavním cílem bylo podpořit lidi se zdravotním znevýhodněním v jejich integraci do většinové společnosti. V rámci tohoto projektu začala být realizována službu sociální rehabilitace.

Řekněte o nás ostatním

Fotogalerie